edukacja 

Przeczytaj więcej

Psychoterapia, diagnoza psychologiczna, konsultacje dla rodziców

Szkolenia dla nauczycieli, terapeutów, wolontariuszy

 

 

 

Seminarium „O zespole Aspergera inaczej”

Seminarium skierowane do rad pedagogicznych. Program seminarium obejmuje:

 • Omówienie specyfiki funkcjonowania dzieci z zespołem Aspergera w szkole.
 • Omówienie trudności jakie pojawiają się w relacjach dzieci z zespołem Aspergera z ich rówieśnikami.
 • Wypracowanie metod pracy z klasą, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Czas trwania: 6 godzin lekcyjnych

Szkolenie prowadzi: Karolina Dyrda i Edyta Ołdak

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie.

 

Celem spotkania jest wprowadzenie w tematykę zespołu Aspergera poprzez sztuki wizualne. Współprowadząca Edyta Ołdak od lat zajmuje się edukacją kulturalną i używa jej do rozwijania nie tylko umiejętności projektowych ale również kompetencji społecznych. Podczas szkoleń nauczyciele poznają metody na wykorzystanie sztuki współczesnej do budowania relacji w klasie i omawiania specyfiki funkcjonowania dzieci z zespołem Aspergera. Na seminarium zapraszamy nauczycieli plastyki, edukacji kulturalnej i języka polskiego.

 

Edyta Ołdak – absolwentka wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Graficzka, ilustratorka książek, jak również animatorka kultury. Założycielka Stowarzyszenia „Z siedzibą w Warszawie” i jego prezeska, odpowiedzialna za programy edukacyjne i wizualną identyfikację działań Stowarzyszenia. Zajmuje się również szkoleniami dla kadr kultury, uczy ewaluacji oraz tego jak wykorzystywać wolne zasoby w samodzielnym tworzeniu wizualnych strategii organizacji społecznych. Laureatka Design Alive Award 2015 oraz MUST HAVE 2017. Stypendystka Ministra Kultury.

 

 

Seminarium „Mam zespół Aspergera”

Seminarium skierowane do rad pedagogicznych, powstało w oparciu o podręcznik dla nauczycieli i uczniów „Mam zespół Aspegera”.
LINK DO PODRĘCZNIKA

 Program seminarium obejmuje:

 • Omówienie specyfiki funkcjonowania dzieci z zespołem Aspergera w szkole.
 • Omówienie trudności jakie pojawiają się w relacjach dzieci z zespołem Aspergera z ich rówieśnikami.
 • Wypracowanie metod pracy z klasą, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne

Szkolenie prowadzi: Karolina Dyrda i Edyta Ołdak

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie.

 

Program jest praktycznym omówieniem scenariuszy zawartych w podręczniku, które wykorzystują zamiłowania dzieci z zespołem Aspergera do elektroniki, mechaniki, informatyki. W ramach ćwiczeń przeprowadzimy warsztaty z programowania Arduino i wykorzystania Maszyny Einsteina do budowania integracji w klasie. Na warsztaty zapraszamy nauczycieli informatyki oraz wszystkich zainteresowanych kodowaniem i nowatorskimi metodami nauczania.


Dzieci z zespołem Aspergera w szkole

Szkolenie skierowane do rad pedagogicznych. Program szkolenia obejmuje:

 • Zapoznanie się z kryteriami diagnostycznymi zespołu Aspergera.
 • Poznanie metod terapii osób z zespołem Aspegrera.
 • Omówienie trudności z jakimi spotykają się dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole.
 • Omówienie sposobów wspierania dzieci z zespołem Aspergera w placówkach edukacyjnych.
 • Zapoznanie się z narzędziami modyfikacji trudnych zachowań występujących w szkole.

Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie.


Praca z zachowaniami niepożądanymi w szkole

Szkolenie skierowane do rad pedagogicznych. Program szkolenia obejmuje:

 • Charakterystykę dzieci z zaburzeniami zachowania.
 • Oddziaływania terapeutyczno- edukacyjne do zastosowania w szkole (indywidualizacja nauki, asystent nauczyciela, trening umiejętności społecznych, praca z klasą).
 • Analizę zachowania i plany interwencji behawioralnych.
 • Wybrane narzędzia modyfikacji zachowań trudnych.
 • Studium przypadku – opracowanie indywidualnego systemu postępowania z dzieckiem.
 • Szkolny system zasad.

Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie.


Trening umiejętności społecznych w szkole.

Szkolenie skierowane do pedagogów, psychologów, nauczycieli wspomagających.

Program szkolenia obejmuje:

 • Charakterystykę Treningu Umiejętności Społecznych jako metody pracy w szkole.
 • Cele i zasady prowadzenia treningu.
 • Techniki i narzędzia pracy.
 • Organizację i prowadzenie treningu umiejętności społecznych.
 • Trudności pojawiające się w czasie prowadzenia treningu i sposoby radzenia sobie z nimi.

Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie.

ul. Generała Roi 13, Legionowo
tel.: +48 501 262 575
psycholognabukowcu@gmail.com