O mnie

Dodatkowe informacje

 

Udział w szkoleniach:
 

 • Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom 1999–2001
 • Kurs Neurobiologicze Podstawy Integracji Sensorycznej PSTIS – 2002–2004
 • Dwuletni cykl szkoleń Opleidingscentrum Autisme Theo Peeters, Belgia – 2007
 • Uzyskanie certyfikatu koterapeuty Modelu TEACCH
 • Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży – 2011

 • Neurospychologia Kliniczna Dziecka (Centrum CBT_) – 2012

 • Testy w diagnozie neuropsychologicznej (PPP) – 2014

 • Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych (PPP) – 2014

 • Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju IDS (PPP) – 2016

 • Kurs Trening umiejętności prospołecznych i zastępowania agresji dziecka StART – 2016


Publikacje:

 

 • Dyrda K., Gałka U., Angelika Ł., Płócienniczak K., Sobolewska E., (2000), Koncepcja Małego Systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem w:  Koncepcja Małego Systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem, Warszawa: Fundacja SYNAPSIS, s. 53-103.

 • Dyrda K., Kukanow Sz., Matynia K., (2012), Proces rekrutacji, w: Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem, Warszawa, Fundacja SYNAPSIS, s. 6-12.

 • Dyrda K., Kukanow Sz., Wildner E., (2012) Wsparcie Terapeutyczne w: Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem, Warszawa, Fundacja SYNAPSIS, s. 12-27.

 • Dyrda K., Oładak E., Kłosiński M., Rosińska – Włodarczyk J. (2016), Mam zespół Aspergera
  LINK DO KSIĄŻKI


Udział w badaniach:

   

 • Współpraca przy projekcie badań walidacyjnych prof. Ewy Pisuli (test AQ Baron-Cohen), UW, Wydział Psychologii, 2011.

 • Analiza ekspercka kwestionariusza do badania sondażowego „Młodzież i dorośli z autyzmem w Polsce – obszary wykluczenia społecznego i zapotrzebowanie na wsparcie”. UW, Wydział Psychologii, 2014.

 • Projekt badań walidacyjnych testów diagnostycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu ASRS I Conners 3, Pracowania Testów Psychologicznych, 2014.

 

Udział w Konferencjach :

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dobro Osoby z Autyzmem, dobrem nas wszystkich"
  Szczecin,  04.- 05.12.2003 r. Temat wystąpienia:  Wpływ wcześnie podjętej rehabilitacji i terapii oraz doboru metod na rozwój dziecka z autyzmem.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  „Rain Man Jest Wśród Nas” – współczesne formy pomocy Osobom z Autyzmem w ujęciu systemowym, Kraków, 27–29.11.2008 r. Temat wystąpienia: Trening Kompetencji Komunikacyjnych i Umiejętności Społecznych – doświadczenia terapeutów Fundacji SYNAPSIS w prowadzeniu grup terapeutycznych.

 • Konferencja „Niegrzeczne Dzieci czy Zespół Aspergera”
  Diagnoza, Terapia i Edukacja Dzieci z Zespołem Aspergera. Ujęcie Kompleksowe.
  Warszawa, 13.12.2008 r. Temat Wystąpienia:  Trening Umiejętności Społecznych.

 • Konferencja Szkoleniowa w ramach projektu „Na Drodze Ku Samodzielności. Tworzenie Warunków Rozwoju i Systemu Wsparcia Dla Dzieci z Zespołem Aspegera i Ich Rodzin”.
  Gdańsk 16.04.2010 r. Temat Wystąpienia: „Nie tylko TUS – inne formy rozwijania kompetencji społecznych”.

 • Konferencja "Oswoić Strach Bez Nas" - Problematyka Dorosłości w Autyzmie
  Warszawa, 26-27.04.2013 r.
  Temat Wystąpienia:  "Przygotowanie Osób ze Spektrum Autyzmu do wejścia na rynek pracy na podstawie projektu Zatrudnij Asa”.

 • IV Powiatowa Konferencję Naukowa „Funkcjonowanie Dzieci ze Spektrum Autyzmu” Mińsk Mazowiecki, 1.04.2016r.
  Temat Wystąpienia:  Funkcjonowanie młodzieży ze spektrum autyzmu w szkole.

 • Konferencja „Co dalej po szkole? Doradztwo zawodowe i perspektywy aktywizacji zawodowej dla osób z wysokofunkcjonujacym autyzmem i zespołem Aspergera” Warszawa, 18.05.2016 r.
  Temat Wystąpienia: „Zatrudnij Asa – doświadczenia z innowacyjnego projektu dla osób z ZA oraz innych działań na rzecz ich aktywizacji zawodowej z perspektywy terapeuty”.
   

Nagrody:
 

 • Człowiek Roku 2012 Fundacji SYNAPSIS – nagroda przyznana za wprowadzanie programu wszechstronnego wsparcia dla dorosłych osób z zespołem Aspergera.
 • I Nagroda Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej za projekt "Pudło w grochy albo gąbka na biegunach" - edycja 2016. (Program wykorzystania zabawek uniwersalnych w integracji dzieci ze spektrum autyzmu).
 • MUST HAVE 2017 za książkę "Mam zespół Aspergera'.

 

Wizyty studyjne, staże:

 

 • Centrum Leo Kannerhuis, Holandia, 2010 r.
  edukacja i terapia dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • The Specialist People Foundation, Dania, 2011 r. edukacja oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

edukacja 

Przeczytaj więcej

Psychoterapia, diagnoza psychologiczna, konsultacje dla rodziców

Szkolenia dla nauczycieli, terapeutów, wolontariuszy

 

 

 

ul. Generała Roi 13, Legionowo
tel.: +48 501 262 575
psycholognabukowcu@gmail.com