O mnie

Ukończyłam psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji. Aktualnie jestem studentką trzeciego roku Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej w Centrum CBT oraz doktorantką
w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej pacjentów (młodzież, dorośli)
z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami lękowymi, depresją, innymi zaburzeniami emocjonalnymi, niską samooceną oraz zaburzeniami odżywiania. Zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera).

Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci
i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi (autyzm, zespoł Aspergera, zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) .

 

Przeczytaj więcej

Kontakt

psycholognabukowcu@gmail.com

+48 501 262 575

ul. Gen. Bolesława Roi 13,

Legionowo

ul. Generała Roi 13, Legionowo
tel.: +48 501 262 575
psycholognabukowcu@gmail.com

edukacja 

Przeczytaj więcej

Psychoterapia, diagnoza psychologiczna, konsultacje dla rodziców

Szkolenia dla nauczycieli, terapeutów, wolontariuszy